D A R K O   D E L A L L E
 
Čekajući na znak

Digitalni original, 35 x 42cm (2776 x 1876 px), 2000.
Corel Painter, Wacom tablet, Apple G3
Digitalna umetnost

"... To je istinska revolucija. Prva prava revolucija od vremena u kome je počela upotreba uljanih boja. Ideje za programe i opremu koje sam imao u vreme pojave prvih ličnih računara, opisuju opremu koju upotrebljavam danas! Još uvek se nisu ostvarile sve moje vizije, ali sam ubeđen da će do toga doći..."


Zapažanja kustosa

Želja da bude perfektan u svemu što radi - to je njegov blagoslov i njegovo prokletstvo.

Mnogo puta su, sa njegovih slika u ulju, bili brisani izvrsni detalji jer se nisu savršeno uklapali u kompoziciju, nešto što osim njega nije primećivao niko... Iza svake njegove slike stoji rad koji bi bio dovoljan da se izrade bar tri dobre slike.
Stalne izmene i poboljšanja dok radi, su nešto što je, pre mnogo godina, primetio jedan kritičar umetnosti: " Ti slikaš svaku sliku kao da ti je poslednja!"

Digitalna tehnologija mu je dala priliku da sačuva i upotrebi kasnije sve ono što se ranije bespovratno gubilo u procesu stvaranja, zbog samog načina slikanja uljem.
Iz toga je proistekla ideja za, kako ju je nazvao, posebnom ili izmenjenom kopijom:
"... U svakom trenutku mogu da se vratim na određenu fazu i da nastavim drugim putem od onoga kojim sam predhodno išao. Mogu da napravim drugačiju sliku i da zadovoljim sopstvenu radoznalost... ".

Mogućnost da se na računaru sačuvaju sve etape u razvoju dela, čak i da se ponovi svaki pojedinačni potez, lično me je najviše fascinirala - bio sam u prilici da sagledam ceo proces stvaranja od početka do kraja!

Kada je počeo da eksperimentiše sa ovom tehnologijom, priznajem da sam imao velike rezerve i sumnje prema kvalitetu budućih radova. Ali, sa zapanjujućom upornošću i nekoliko meseci rada, uspeo je da dostigne isti nivo koji nalazimo na ostalim slikama i crtežima izrađenim u klasičnim tehnikama i time me ubedio da će ta tehnologija, u budućnosti, imati značanu ulogu u razvoju umetnosti.

Da bih Vam ilustrovao sve ovo, izabrao sam nekoliko faza u razvoju i verzije ove slike: