D A R K O   D E L A L L E
 Komentar kustosa:

Prema učenjima šamana drevnog Meksika, konačni cilj života je stanje svesti nazvano "potpuna sloboda".

Nasuprot tome stoji obuzetost našom ličnošću, prošlošću i navikama. "Curriculum vitae" je inventar stvari koje nas čine "robovima naše ličnosti".
To je i bio autorov razlog da se ovde izostavi klasičan hronološki prikaz.
Dao je samo jedan kratak komentar:

"... Crtati po zidu ili papiru je za mene bilo nešto prirodno kada sam počeo sa oko 2 ili 3 godine.
Niko me nije sistematski obučavao. Čak i kada je bilo takvih pokušaja sa strane moga oca, to je u meni izazivalo izuzetno snažan otpor, te je on odustajao.

Sve što sam naučio o slikarstvu došlo je nekako samo po sebi, bez napora. Kao da sam se rodio, vec posedujući kompletno znanje i veštinu i samo je bilo pitanje vremena kada ću se prisetiti svega.

Sa 13 godina sam dobio medjunarodnu nagradu UNICEF-a za slikarstvo. To je bio trenutak kada sam prvi put postao svestan da to što radim nije samo moja igra, vec nešto što može da utiče na ljude, putem nekih meni nepoznatih mehanizama. Postao sam svestan "magije umetnosti".

Roditelji me nisu ni odvraćali ni gurali u umetnost. Smatrali su potrebnim da završim neki "koristan" fakultet a ne umetničku akademiju. Poslušao sam roditeljski savet i upisao se na arhitekturu 1979.

Rat u nekadašnjoj Jugoslaviji. Došlo je vreme za odlazak.
U to vreme završavao sam projekat za jedan hotelski kompleks u Venezueli. Došao sam u Caracas u maju 92. da potpišem ugovore za dalju razradu projekta i gradnju. Sticajem okolnosti sam tamo i ostao desetak godina.

Mogla je biti i neka druga zemlja.
Moja domovina se od tada nalazi tamo gde živim.... "
KONTAKT

Za sve dalje informacije možete koristiti e-mail: darko@delalle.com