D A R K O   D E L A L L E
 

KALUP ČOVEKA

Ulje na platnu, 140 x 85 cm

KOMENTAR AUTORA


Kalup čoveka je način na koji univerzum stvara ljudska bića, iz nečeg neshvatljivog, bez oblika i svesti.

Kalup zatvara i pečati odredjenu količinu sirove energije, u neku vrstu kapsule.
Istovremeno, to je i trenutak stvaranja svesti o samom sebi i svetu koji nam je namenjen.

Tim činom postajemo, do kraja naših života, zavisni od forme u kojoj obitavamo.
U trenutku smrti, kapsula se otvara i oslobadja zarobljenu energiju, koja je tokom života obogaćena našim iskustvom - dogadjajima, ljudima, emocijama, znanjima.

Naš život time ispunjava svoju svrhu - prikupljanje iskustva iz ovog nesavršenog, materijalnog nivoa postojanja.
Zemaljski vek ljudi je samo trenutak u procesu beskonačne reciklaže energije.

Ljudska forma, stvorena u kalupu, odredjuje način na koji mi vidimo i doživljavamo svet u kome živimo.
Razum je nemilosrdni čuvar iluzije da je ovaj svet jedini i definitavan.

Prevazići ljudsku formu i osvojiti druge načine postojanja, cilj je dostojan dara koji smo dobili - života.
Malo je onih koji krenu ovim putem, i još manji broj onih koji to i ostvare.

 

U Beogradu, 29.11.2016.

Autor, Delalle Darko

 

 

KOMENTAR GALERIJE

Ovo nije umetnost koja može i treba da dopre do svakog.

Istovremeno smo fascinirani i uplašeni kada nam neko govori o svrsi našeg postojanja, ili o bilo čemu što narušava iluziju kojom smo okruženi.
Istina može da bude sam užas... ali i da nas pokrene na akciju i promenu, na traženje izlaza iz beskonačnih ciklusa karme, na traženje slobode...

 

S V E T   I D E J A

Za ovaj nivo postojanja imamo mnogo naziva - tamno more svesnosti, astral, kolektivno nesvesno, carstvo andjela...
Možemo ga samo naslutiti, ali nam nije nepoznat - to je mesto gde smo kreirani, dobili sudbinu ali i slobodnu volju. Linija naših predaka nam je dala zemaljski oblik i prenela svoje dugove, zasluge i iskustva.


S V E T   I L U Z I J E

Kada predje granica sveta ideja, i udje u kalup čoveka, bezoblična energija postaje svesna svog postojanja.
Svest o sebi potom gradi iluziju - materijalni svet u kome živimo, fizičko telo od koga zavisimo.
Stoga, naš svet nije mesto izmedju raja i pakla. Naš svet je prvi krug pakla...D I G I T A L N E   V E R Z I J E

Svaka slika može da se uradi na mnogo načina.
Ulje na platnu dozvoljava da na kraju ostane samo jedna verzija.
Digitalizacijom i obradom pojedinih delova, dodavanjem i izmenama detalja, dolazi se do različitih rezultata.

Na taj način autor realizuje ideje koje tokom rada iz nekog razloga nije primenio.
Ove digitalne verzije, kada se prenesu na papir ii platno, ne zavise više od formata - fizičke veličine slike u ulju, a kvalitet detalja može biti i bolji nego na originalnom platnu.    Madrid, January 2017.

Jose Vincente Vivas
Gallery curator