D A R K O   D E L A L L E
 

Reč autora

"...Osećam da iza ove realnosti, koju ugledam svakog jutra kada se probudim, postoje i drugi, jednako vredni i važni svetovi, pored kojih živimo i koje ne opažamo.
Naš racionalni um ih ljubomorno skriva, čineći nas slepima za lepote i užase kojima smo okruženi.
Moje slike su kratki i brzi pogledi na te stvarnosti. Kao pogled preko ramena, kada prelazite ulicu...."


Lažni proroci
Ulje na platnu, 170 x 110 cm. Privatna kolekcija, USA

Zapažanja kustosa

Izabrao sam ove reči umetnika da bih Vas uveo u jedan magični svet koji sam imao priliku da upoznam i istražim, tokom deset godina njegovog boravka u Venezueli.
Jedna od njegovih slika je pored mog radnog stola i, posle mnogo godina, nastavljam da uočavam nove detalje ili mi se otkriva neka nova priča, intriga ili simbol koga ranije nisam bio svestan.
Raskoš! Hiljade detalja, majstorski izrađenih i međusobno povezanih, su najuočljivija karakteristika prilikom prvog susreta sa njegovim delom.


"... Zasititi um posmatrača, zbuniti njegov osećaj za prostor i realnost, sa namerom da se zaustavi njegov unutrašnji dijalog i otvoriti ga prema svetu koji mu je nepoznat..."To je cilj svakog od njegovih radova: ako ostavimo po strani naše znanje o umetnosti, naš intelekt, ako za trenutak prestanemo da analiziramo i upoređujemo, i ako se prepustimo, možemo da uhvatimo njihovu suštinu - oni su "čin vračanja" koji nam ukazuje na našu sudbinu kao živih bića i poziva nas da istražujemo naše skrivene mogućnosti.
  Kustos galerije
Jose Vincente Vivas